‘Voor zomer nog oplossingen 11Fountains’

Door Provinciale Staten op 11 april 2019

De PvdA wil dat de provincie snel met oplossingen komt voor de problemen rond de fonteinen van 11Fountains. Marijke Roskam vraagt opheldering van gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) en wil weten of het voorstel van Kris Callens, die voorstelt om de elf fonteinen onder te brengen bij het Fries Museum, een reële optie is. “Wij vinden de fonteinen een uitermate waardevol en tastbaar resultaat van het culturele hoofdstadjaar”, reageert Roskam. “De zorgen van de fonteincommissies delen we en wij verwachten dat de gesignaleerde praktische problemen nog voor de zomer worden opgelost.”

Toeristen en marketing

Via een brandbrief uitten de fonteincommissies deze week hun zorgen richting de provincie. Voor het zomerseizoen verwacht de PvdA dat problemen zoals ontbrekende informatiebordjes en nog niet afgeronde werkzaamheden aangepakt worden. “Voordat de toeristen weer in grote aantallen naar onze provincie en de elf steden komen, moeten dit soort zaken opgelost zijn”, zegt Roskam. De ervaren onduidelijkheid rondom de marketing en de toekomst van de fonteinen op de lange termijn, vindt zij eveneens zorgelijk. De PvdA verwacht dat gedeputeerde Poepjes op korte termijn hierover richting de fonteincommissies en Provinciale Staten helderheid geeft.

Woordvoerder

Woordvoerder


Marijke Roskam

Vicefractievoorzitter
Taal, Cultuur, Milieu, Economie, Duurzaamheid & Klimaat

Telefoon: 06 – 46 13 32 88
E-mail: m.roskam@fryslan.frl

Stuur mij een bericht