Door Gewestelijk bestuur op 17 februari 2016

Vergaderoverzicht gewestelijk bestuur 2016

Het gewestelijk bestuur heeft de vergaderingen voor het jaar 2016 vastgesteld. Er is afgesproken dat het gewestelijk bestuur in principe elke tweede maandag van de maand in vergadering bijeenkomt, aanvang 20.00 uur. De maanden juli en augustus zijn daarbij uitzonderingen. Daarnaast zijn ook de voorjaarsvergadering (21 mei) en de najaarsvergadering (12 november) ingepland.

Januari
Gewestelijke bestuursvergaderingMaandag 11 januari 2016
Gewestelijke najaarsvergadering 2015Dinsdag 19 januari 2016
Februari
Gewestelijke bestuursvergaderingMaandag 8 februari 2016
Maart
Gewestelijke bestuursvergaderingMaandag 14 maart 2016
April
Gewestelijke bestuursvergaderingMaandag 11 april 2016
Mei
Gewestelijke bestuursvergaderingMaandag 9 mei 2016
Gewestelijke voorjaarsvergadering 2016Zaterdag 21 mei 2016
Juni
Gewestelijke bestuursvergaderingMaandag 13 juni 2016
Juli
Geen vergadering i.v.m. zomerreces
Augustus
Geen vergadering i.v.m. zomerreces
September
Gewestelijke bestuursvergaderingMaandag 12 september 2016
Oktober
Gewestelijke bestuursvergaderingMaandag 10 oktober 2016
November
Gewestelijke najaarsvergadering 2016Zaterdag 12 november 2016
Gewestelijke bestuursvergaderingMaandag 14 november 2016
December
Gewestelijke bestuursvergaderingMaandag 12 december 2016