Door Van Waarde op 23 januari 2016

Van Waarde: verder met een sterke Partij van de Arbeid

Wanda Ottens en Marco Keizer verzorgen op 30 januari “in de geest van Joop den Uyl” — eerlijk delen van inkomen, kennis en macht — de presentatie van de resultaten van Van Waarde. Zij starten met een korte plenaire presentatie van de Van Waarde groepen en de reactie van partijvoorzitter Hans Spekman, waarna er in diverse lokalen een discussie is.


Presentatie over Van Waarde en de toekomstige PvdA politiek

Wanneer? zaterdag 30 januari 2016
Hoe laat? 10.30 – 12.30 uur (open om10.00 uur)
Waar? Singelland College Drachten, Van Haersmasingel 37, 9201 KN, Drachten

De medeverantwoordelijkheid van de Partij van de Arbeid aan de neoliberale bezuinigingspolitiek van het huidige kabinet wordt de partij kwalijk genomen. Veel PvdA kiezers bleven thuis bij de laatst gehouden staten- en Europeese verkiezingen en geven bij opinie peilingen aan dat de partij niet meer zijn/haar steun heeft. Het partijbestuur heeft de besluitvorming “Van Waarde” georganiseerd, vooral gericht op bestaanszekerheid en goed werk. Zij wil dat vormgeven samen met sociaal betrokken mensen en hun organisaties.

Om dit te bevorderen heeft het PvdA-congres in januari 2015 ambassadeurs benaderd. In Fryslân zijn dat de kamerleden Lutz Jacobi en Jacques Monasch, het statenlid Wanda Ottens en raadslid Jelmer Staal. Zij hebben voor de zomervakantie gesproken met de raadsfracties en afdelingsbesturen en op verzoek van het partijbestuur in de maanden oktober, november en december 2015 een pilot georganiseerd.

In een aantal groepen hebben circa 50 deelnemers, waarbij ook niet partijgenoten zijn betrokken, ideeën ontwikkeld voor een sterke PvdA binnen een brede sociale beweging. Zij zullen dit op 30 januari in Drachten presenteren aan partijvoorzitter Hans Spekman en de bezoekende PvdA-leden en sympathisanten. Het betreft:

  • Bestaanszekerheid met Aafke Postma en Bertus Mulder
  • Wijken en dorpen met Fimke Hijlkema en Lutz Jacobi
  • Sterke beweging met Wanda Ottens en Henk Wijma
  • Permanente zichtbaarheid/Er op af met Marco Keizer en Joop van den Berg
  • Wat kan de PvdA betekenen voor het MKB met Jacques Monasch