Door In het nieuws op 3 juni 2016

Van Maurik: een ‘samenbinder’ als waarnemend CdK

LEEUWARDER COURANT — Friesland moet direct na het vertrek van John Jorritsma naar Eindhoven een waarnemend commissaris van de koning krijgen. Meerdere fracties in provinciale staten vragen hierom. ,,In provinciale staten zitten relatief nieuwe fractievoorzitters. Het college van gedeputeerde staten telt twee oudgedienden. De rest is nieuw’’, zegt PvdA-fractieleider Remco van Maurik. Hij vindt dat de staten minister Ronald Plasterk moeten vragen om Friesland tijdelijk uit de brand te helpen. ,,Ik ga er eigenlijk vanuit dat deze argumenten wel breed worden gesteund in de staten.’’

Van Maurik denkt dat er pas begin 2017 een vaste opvolger zal zijn. ,,Het is goed voor Friesland om een volwaardig bestuur te houden’’, zegt Van Maurik. Hij vindt een tijdelijke ‘samenbinder’ ook nodig voor de verhouding tussen coalitie en oppositie. Ook als er geen meerderheid voor zou zijn, vindt de PvdA nog dat Plasterk een signaal moet krijgen en moet handelen. ,,Het gaat om de kracht van de argumenten.’’

Lees het volledige artikel van politiek redacteur Atze Jan de Vries

LC-20160603-NO01024005a