6 oktober 2015

TTIP is een slecht idee voor Fryslân

TTIP, het handelsverdrag tussen de VS en Europa is vooral gunstig voor de multinationals, de handel in fossiele energie en de chemische industrie, maar een zeer slecht idee voor Fryslân. De toekomst van ons milieu, ons MKB en onze agrarische sector staat op het spel. En dan hebben we het nog niet eens over onze democratie!

Meer dan 80 procent van de Friese economie drijft op het MKB. Onze agrarische sector is groot. Wanneer we akkoord gaan met het handelsakkoord, dan gaat het alleen nog maar om wie het goedkoopste kan produceren. Een eerlijk product voor een eerlijke prijs zit er dan helemaal niet meer in.

Het MKB en onze agrarische familiebedrijven kunnen daar niet tegen op concurreren. Dit is funest voor de sociale samenhang van het platteland. Het is niet voor niets dat vele landbouworganisaties in verzet komen.

Fryslân heeft zich gentech- en schaliegasvrij verklaard. In 2050 wil zij fossielvrij zijn. Met het handelsverdrag kunnen buitenlandse bedrijven overheden aanklagen voor winstderving door overheidsbeleid. Fryslân loopt het dan het risico schadeclaims aan multinationals te moeten betalen omdat zij groen en duurzaam wil zijn. Dat is een aanslag op de democratie en de wereld op zijn kop!

De belangrijkste vraag voor alle mensen is: Gaan we voor de winst van de multinationals, winst voor fossiele industrie, de gentech-industrie, de chemische industrie of gaan we voor eerlijke handel, eerlijk voedsel, eerlijke kleding, eerlijke energie, een duurzame toekomst? Gaan we gokken met onze economie of gaan we inzetten op maatregelen voor duurzame koopkrachtontwikkelingen?

Als we voor die eerlijke handel gaan, voor eerlijk recht, voor een groenere toekomst, dan moeten we nu in verzet komen. Op de internationale protestdag 10 oktober in Amsterdam. We moeten onze ministerraad en europarlementariërs ervan overtuigen dat TTIP onze eerlijke economie en democratie om zeep helpt. En verzet heeft zin. Het anti-internetvrijheidsverdrag ACTA is door protesten tegengehouden. Nu nog TTIP.

Mede ondertekend door Fenna Feenstra (SP), Rinie van der Zanden (PvdD) en Retze van der Honing (GL).