‘Trek verklaring van geen bedenkingen zandwinning IJsselmeer in’

Door Provinciale Staten op 24 januari 2019

Riek van der Vlugt voelde gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) gisteren hard aan de tand over zandwinning in het IJsselmeer. “Bent u bereid om de verklaring van geen bedenkingen in te trekken of te bevriezen,” vroeg Van der Vlugt. De PvdA verwees naar bezwaren van deskundigen en Natuurmonumenten die stellen dat de negatieve effecten van zandwinning op het beschermde natuurgebied niet uit te sluiten zijn.

Te vroeg en te snel

Toen Kramer aangaf alleen de plannen aan de wet te toetsen vroeg Van der Vlugt om helderheid over de wijze waarop dit is gebeurd. “Zijn er onderzoeken gedaan om expliciete zekerheid te krijgen over de gevolgen voor de natuur?” Ook stelde de PvdA vraagtekens bij de snelheid waarop de provincie reageerde op de plannen. Van der Vlugt sprak over het „te vroeg en te snel” afgeven van de verklaring van geen bedenkingen.

Compensatie van schade

Op vragen van de PvdA of de provincie tenminste nog een zogeheten ADC-toets laat uitvoeren voor de compensatie van schade in het gebied, reageerde Kramer eveneens ontkennend. Hij verwees naar de gemeente De Fryske Marren die de omgevingsvergunning gaat verstrekken. Van der Vlugt zei na afloop „bot fernuvere” te zijn over de houding van de gedeputeerde ten aanzien van een probleem dat lokaal veel emoties oproept.