Treinvervoer pas echt duurzaam als er meer reizigers gebruik van maken

Door Provinciale Staten op 24 januari 2019

“We zetten vandaag grote stappen richting duurzaam ov in Fryslân.” Edou Hamstra was positief kritisch over het provinciale stappenplan voor zero-emmissie treinvervoer in 2025. De PvdA benadrukte dat batterijtreinen een interessante optie zijn, maar dat de provincie waterstoftreinen in dit stadium nog niet aan de kant moet schuiven. Hamstra deed tevens de oproep om reizigers meer te motiveren het ov te nemen en het kringloopprincipe toe te passen in de productie en het gebruik van de treinen.

Actieplan voor meer reizigers

Van duurzaam treinvervoer kan volgens de PvdA alleen sprake zijn als er aandacht is voor een volledige kringloop. Hamstra benadrukte dat het daarbij gaat om „herbruikbaar materiaal en afbreekbare grondstoffen”. Over het belang van volle treinen zei ze: “Ik zou graag zien dat er meer mensen met het openbaar vervoer gaan reizen. We missen een grote slag wanneer we alleen investeren in duurzaamheid.” De PvdA vroeg gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) om een actieplan. Hij deed de belofte om tijd en energie te steken in het motiveren van reizigers. Ook slaagde de PvdA er samen met de ChristenUnie in om de toezegging te krijgen dat Provinciale Staten regelmatig informatie ontvangen over de ontwikkelingen op het gebied van waterstof.

Woordvoerder

Woordvoerder


Edou Hamstra

Statenlid
Verkeer, Vervoer, Sociaal beleid & Zorg

Telefoon: 06 – 29 59 03 01
E-mail: e.hamstra@fryslan.frl

Stuur mij een bericht