Door Provinciale Staten op 14 februari 2017

Tjerk Voigt jureert tijdens ‘Op weg naar Het Lagerhuis’

Statenlid Tjerk Voigt had gisteren de eervolle taak om als jurylid op te treden tijdens de Friese voorronde van ‘Op weg naar Het Lagerhuis’ (VARA). Op het provinciehuis streden leerlingen van 9 middelbare scholen in debatteams tegen elkaar. De winnaar, OSG Sevenwolden, gaat door naar de landelijke tv-finale die dit voorjaar wordt gehouden.

Voigt zet zich al jaren in om jongeren bij de politiek en onze democratie te betrekken. Hij geeft rondleidingen en gastcolleges aan scholen en is een graag gezien voorzitter en jurylid bij debatwedstrijden, zoals het Jongeren Lagerhuis en het Fries Jeugd Parlement. “Deze jongeren zijn de politici van de toekomst”, zegt Voigt. “Door ze op een laagdrempelige en vooral leuke wijze kennis te laten maken met de provinciale politiek kunnen ze enorm veel leren.”

In de Statenzaal van het provinciehuis werd OSG Sevenwolden tot winnaar uitgeroepen

Debatcompetitie
‘Op weg naar Het Lagerhuis’ is de grootste debatcompetitie van Nederland met landelijk in totaal meer dan 200 deelnemende scholen. Sinds 1997 gaat de VARA ieder jaar op zoek naar het beste debat- en speechtalent in Nederland. De Friese scholen die dit jaar meestreden waren het Dockinga College (Dokkum), Lauwers College (Buitenpost), OSG Sevenwolden (Heerenveen), OSG Singelland (Drachten), Piter Jelles !mpuls (Kollum), RSG Magister Alvinus (Sneek), Stellingwerf College (Oosterwolde, Piter Jelles Stedelijk Gymnasium (Leeuwarden) en Beyers Naudé (Leeuwarden).