Ti Ta Thorium

Door Provinciale Staten op 3 oktober 2019

‘Deur op een kier voor Friese kerncentrale’, kopte het Algemeen Dagblad na de vergadering van Provinciale Staten op 25 september. Tijdens die vergadering kreeg het ‘thoriumvoorstel’ van Statenleden Durk Dijkstra (FvD) en Harrie Graansma (PVV), een meerderheid van stemmen: Gedeputeerde Staten moeten de ontwikkeling van kerncentrales met een thoriumreactor volgen en er jaarlijks over rapporteren aan Provinciale Staten. Naast Forum voor Democratie en de PVV stemden ook het CDA, VVD en D66 vóór deze motie.

Bezorgde telefoontjes en opmerkingen op straat volgden, veel mensen vroegen zich af of dit het pad effent voor een kerncentrale 3.0 in onze provincie. Immers, de ronkende kop en de foto met dampende wolken spraken voor zich.

PvdA Fryslân stemde tegen de motie, en wel om drie redenen.

Het woord thorium wordt, vooral door Forum voor Democratie en de PVV, als toverwoord gebruikt. ‘Zo’n centrale is de oplossing’, luidt het vanuit de Statenbankjes. Men klapt in de handen en zie daar, de aarde staat stil. Ze hopen klaarblijkelijk in 2050 weer wakker te worden, want voor die tijd zien ook de grote vóórstanders van thorium de techniek nog als onbetaalbaar en onuitvoerbaar.

Het blijft een vorm van kernenergie. Solidair zijn betekent voor ons dat je de volgende generatie niet opzadelt met kernafval, of het nu duizenden of honderden jaren actief blijft. Eén stuntelige vader in een toverserie lijkt ons genoeg, we willen zeker zijn dat we met elkaar de veilige en gezonde dingen doen.

Tenslotte. We vinden het een motie voor de bühne. Gedeputeerde Staten die jaarlijks rapporteren over de ontwikkelingen van thorium? Onnodig. Steek niet je magische lantaarn aan, maar gewoon je licht op als Statenlid. Abonneer je op kranten, lees het Technisch Weekblad, volg de kleinschalige testen in het Noord-Hollandse Petten. Dan kunnen gedeputeerden zich bezig houden met de oplossingen van vandaag.

Onze overtuiging op dit dossier is dat we vandaag nog aan de slag moeten voor een gezond en groen Fryslân. Het motto van FvD en de PVV? ‘Dat zien we morgen dan wel weer.’

Marijke Roskam
Statenlid PvdA

Woordvoerder

Woordvoerder


Marijke Roskam

Vicefractievoorzitter
Taal, Cultuur, Milieu, Economie, Duurzaamheid & Klimaat

Telefoon: 06 – 46 13 32 88
E-mail: m.roskam@fryslan.frl

Stuur mij een bericht