‘Succesgemeenten reden om snel internet direct overal aan te leggen’

Door Provinciale Staten op 19 januari 2019

De PvdA is kritisch over de afwachtende houding van de provincie Fryslân rond de aanleg van snel internet. “Na een periode van voorbereiding en werving door Kabelnoord, lijkt het alsof er een fase is aangebroken waarin enige onzekerheid heerst en de provincie afwacht”, zeggen Statenleden Remco van Maurik en Roel de Jong. Ze stellen schriftelijke vragen aan gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) en pleiten voor voortvarendheid.

Direct overal aanleggen

Afgelopen week kwam een stand van zaken naar buiten over de aanleg van snel internet. De PvdA vindt dat de provincie te positief is over de inmenging van marktpartijen. “Provinciale Staten zien snel internet als een nutsvoorziening. De aanmeldingen in Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Opsterland en Ooststellingwerf tonen aan dat er lokaal voldoende interesse is. Daarom zijn wij van mening dat de provincie moet overwegen om direct overal tot aanleg over te gaan.” Volgens Van Maurik en De Jong kan het door de provincie nog achter de hand gehouden geld, 12 miljoen euro, voor dit doel ingezet worden.

Risicovolle houding

Aanvullend willen de Statenleden weten wat er gebeurt met de ‘grijze’ coax-aansluitingen. Marktpartijen zijn hun huidige netwerken aan het opwaarderen en maken adressen in het buitengebied opzettelijk ‘grijs’. De PvdA vindt de terughoudende houding van de provincie op dit punt risicovol. “Het probleem wordt alleen maar vooruit geschoven. Het internetgebruik zal de komende jaren alleen maar toenemen. Dan is opwaardering niet voldoende.”

Aansluiten Waddeneilanden

Over het onderzoek naar de mogelijkheden om ook de Waddeneilanden, in het bijzonder Terschelling en Vlieland, op snel internet aan te sluiten is de PvdA positief. “Net als de rest van de provincie verdienen de eilanders een glasvezelaansluiting.” Van Maurik en De Jong willen van de gedeputeerde weten hoe lang het duurt voordat tot aanleg wordt overgegaan. De PvdA geeft daarbij aan dat op de eilanden de aansluiting van scholen prioriteit heeft.