Statenfracties willen helderheid over het verzoek om een geitenstop te overwegen

Door Provinciale Staten op 5 maart 2022

De provinciale Statenfracties van de PvdA, GrienLinks, Partij voor de Dieren, SP, D66 en 50PLUS willen helderheid van gedeputeerde Fokkinga over het bericht dat de minister van landbouw aan Fryslân heeft gevraagd om een geitenstop te overwegen.  Het aantal geiten in de provincie neemt nog steeds toe. De afgelopen jaren zijn er 3500 geiten bij gekomen en er liggen nog aanvragen voor 4500 extra geiten. Geitenhouderijen vormen een risico op longproblemen voor de omgeving. Daarom willen de partijen van de gedeputeerde weten of hij contact heeft gehad met de minister over een geitenstop.    

Vertraging onderzoek

Volgens een artikel van de Nieuwe Oogst heeft minister Staghouwer de provincies Fryslân, Groningen, Zeeland en Drenthe verzocht om een geitenstop te overwegen zolang het onderzoeksprogramma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO III) nog geen resultaten heeft opgeleverd. De VGO III onderzoekt waarom mensen die wonen in de buurt van geitenhouderijen vaker een longontsteking hebben. Doordat het coronavirus voor veel meer longproblemen heeft gezorgd, loopt dat onderzoek ernstige vertraging op. Er lopen nog aanvragen voor 4500 extra geiten.  Zolang het onderzoek nog niet is afgerond bestaat de kans dat er nog meer geitenhouderijen zich in Fryslân gaan vestigen. Dat heeft mogelijk gevolgen voor de volksgezondheid. De partijen maken zich daar zorgen over en vragen daarom aan de gedeputeerde om uit voorzorg aan Provinciale Staten een voorstel te doen voor een geitenstop.

Waar ben je naar op zoek?