Door Provinciale Staten op 15 maart 2016

Snel internet als basisvoorziening

Traag internet. Een bekend probleem voor mensen op het platteland. Met horten en stoten komen de politieke escapades van Frank en Claire Underwood via Netflix binnen. Alle apparaten die op internet zijn aangesloten moeten uit om via Uitzending Gemist de laatste aflevering van ‘Wie is de Mol’ terug te kijken.

En dan hebben we het alleen nog maar over entertainment, ’s avond op de bank. Stel je voor dat je op het platteland woont en werkt en alles moet doen met een minimale internetsnelheid. Een simpele pinbetaling of het versturen van offertes of andere bestanden kan dan ineens minuten duren. Tegenwoordig kunnen we niet meer zonder een goede internetverbinding. De PvdA vindt dat snel internet een basisvoorziening moet zijn. De overheid gaat er zelfs vanuit dat overal goed internet is. De blauwe envelop is geschiedenis, de belastingaangifte moet nu digitaal.

Jaren geleden was het de liberale gedachte om nutsvoorzieningen, zoals gas, water en elektriciteit, aan de ‘markt’ over te laten. De marktpartijen hebben daarbij de verplichting om deze voorzieningen aan iedereen te leveren, waar men ook woont. Het is erg jammer dat we toen geen glazen bol hadden en niet de noodzaak inzagen om ook internet aan dit rijtje toe te voegen. De Ziggo’s en KPN’s van onze huidige wereld leggen namelijk alleen snel internet aan waar ook snel geld te verdienen is. Veel abonnementen voor een relatief kleine investering in de stad is veel lucratiever dan kilometers kabel trekken door het buitengebied voor een handjevol abonnees. Deze winstgedreven gedachte is funest voor de aanleg van snel internet op het platteland en in kleine dorpen. Dit moet anders.

Hoe we snel internet tot in elke uithoek van onze provincie kunnen krijgen, daar verschillen de meningen over. Voor nu geldt dat glasvezel het meest stabiel is en voldoende mogelijkheden biedt om de nieuwste toepassingen aan te kunnen. Aan de aanleg zit uiteraard een kostenplaatje verbonden. Daar kan en moet de provincie een rol in spelen. De Provinciale Staten hebben in 2014 besloten om 60 miljoen euro uit te trekken om snel internet mogelijk te maken in afgelegen gebieden. Al snel bleek het onderliggende beleid achterhaald door de praktijk. Uit een gesprek dat de PvdA vorige week had met de initiatiefnemers van Glasvezel Bartlehiem blijkt dat als de volledige regio mee zou doen ze minimaal 7.500 euro per aansluiting op het kleed moeten leggen.

De PvdA constateert dat het beleid uit 2014 moet worden aangepast aan de ontwikkelingen en mogelijkheden van nu. Dat hebben we al diverse keren bij gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) aangekaart. Gelukkig zien we nu dat ook de gedeputeerde nieuwe wegen wil onderzoeken. Met de duidelijke steun van onze eigen leden en vele anderen namen we als PvdA het initiatief om het college te vragen een expertbijeenkomst te organiseren. Daar willen we van initiatiefnemers en experts horen welke innovatieve mogelijkheden er zijn om heel Fryslân op snel internet aan te sluiten. Deze bijeenkomst gaat op 30 maart vanaf 19.00 uur plaatsvinden op het provinciehuis. Kom vooral langs! De PvdA steekt zijn nek uit voor sneller snel internet voor iedereen in Fryslân. De PvdA wil dat de provincie samen met gemeenten met spoed aan de slag gaat om snel internet als basisvoorziening voor iedereen beschikbaar te maken. Desnoods gaan we zelf de kabels trekken door een eigen Fries kabelbedrijf op te richten.

Remco van Maurik
Fractievoorzitter PvdA Statenfractie