Sipke Jan heeft een punt

Door Provinciale Staten op 9 augustus 2019

In de Leeuwarder Courant van zaterdag 3 augustus in het artikel van Jantien de Boer komt Sipke Jan Bousema aan het woord, die aangeeft dat het vreemd is dat in Fryslân de regenboogvlag niet wappert aan het Provinciehuis. Fryslân is daarmee de enige provincie waar zowel vóór als na de verkiezingen van dit jaar geen politieke meerderheid te vinden was voor een initiatief van D66, GrienLinks en de PvdA, om te gaan voor de titel Regenboog-provincie. Dat is teleurstellend, maar het is de politieke realiteit.

Ook in Fryslân is er, zo blijkt ook uit recente publicaties, nog niet overal sprake van een sociaal veilige omgeving voor mensen uit de LHBTI-gemeenschap. Het COC meldt dat het teleurstellend is dat bijvoorbeeld voorlichtingslessen op scholen niet meer gegeven kunnen worden omdat gemeenten er niet voor willen betalen. De PvdA is het eens met het COC dat dergelijke lessen wel degelijk belangrijk zijn om jonge mensen bewust te maken en te leren omgaan met homoseksualiteit.

Inmiddels maakt de PvdA weer deel uit van het provinciebestuur. Er kwam een bestuursakkoord waar ook de PvdA haar handtekening onder heeft gezet. Citaat uit dat akkoord: “Een veilige sociale omgeving en sociale contacten dragen aanzienlijk bij aan de brede welvaart in Fryslân. Daar waar organisaties projecten voorstellen die gemeente-overstijgend zijn en bijdragen aan vermindering van discriminatie, eenzaamheid of verbetering van de situatie van mensen die zorg nodig hebben, kunnen aanvragers een beroep doen op een projectsubsidie sociale leefbaarheid”.

800.000 euro is voor de komende vier jaar vrijgemaakt om plannen en projecten van organisaties als COC, Tumba en Zorgbelang weer te gaan ondersteunen met provinciaal geld.

Ook wij als PvdA Fryslân zien dat gemeenten andere prioriteiten (moeten) stellen dan het subsidiëren van projecten van organisaties zoals het COC. Daarom vinden wij dat er vanuit provinciale middelen mogelijkheden moeten zijn zodat die lessen over homoseksualiteit op de scholen weer gegeven kunnen gaan worden! We roepen het COC op: kom met een goed plan dan kunnen we het komend schooljaar nog van start!

Geluk op 1, is de titel van het bestuursakkoord van de Provincie Fryslan. Dat moet gelden voor iedereen in onze provincie, ook voor de LHBTI-gemeenschap.

Namens de PvdA in Provinciale Staten Fryslân

Hetty Janssen, fractievoorzitter

Woordvoerder

Woordvoerder


Hetty Janssen

Fractievoorzitter
Financiën, Bestuur & Veiligheid

Telefoon: 06 – 53 74 95 15
E-mail: h.janssen@fryslan.frl

Stuur mij een bericht