11 april 2011

Schriftelijke vragen over jeugdzorg gesteld

De provincie is druk bezig met het voorbereiden van een goede overdracht van Jeugdzorg naar de Friese gemeenten. In dat proces worden de gemeenten langzamerhand voorbereid op hun nieuwe taak. Nieuwe werkvormen in de Jeugdzorg die een brug slaan tussen het sociale netwerk van jongeren en de eerste lijnszorg in de Jeugdgezondheidszorg, worden daarbij ingezet.

Samen met de FNP, het CDA en de Christenunie zijn daarom de volgende schriftelijke vragen gesteld:

  1. Hoeveel interventies in de Jeugdzorg, die de Provincie heeft (mede)gefinancierd, hebben er in de afgelopen jaren in Fryslân plaatsgevonden waarbij gebruik werd gemaakt van het sociale netwerk of een familie conferentie?
  2. Welke resultaten zijn er geboekt met deze interventies?

3. Welke rol hebben gemeenten hierin en op welke manier worden gemeenten hierbij betrokken?