Schaf de verhuurdersheffing af

Door Provinciale Staten op 12 maart 2019

Jonge mensen staan veel te lang op een wachtlijst als ze iets van een woningcorporatie willen huren. Het particuliere segment is vaak veel te duur en door de gestegen prijzen is het kopen van een woning voor iemand zonder eigen middelen en zonder een vaste baan met ontslagbescherming of met een hoge studieschuld helemaal uitgesloten. Daar komt nog bij dat veel ouderen best iets kleiner willen wonen maar niks kunnen vinden. Daardoor stokt de doorstroming. Kortom: er moet snel iets veranderen. Er moeten meer en beter betaalbare huizen worden gebouwd. Het aanbod moet beter reageren op de vraag.

1,8 miljard

Sinds 2013 zijn woningcorporaties verplicht jaarlijks ongeveer 1,8 miljard euro over te dragen aan het Rijk op basis van hun bezit van 2,5 miljoen woningen. Deze zogenaamde verhuurdersheffing werd destijds ingesteld om de door de crisis uit het lood geslagen Rijksbegroting te helpen herstellen.

De PvdA organiseerde op 4 maart in Stiens een bijeenkomst over wonen. Ook tijdens het bezoek van Lodewijk Asscher aan Leeuwarden afgelopen zaterdag kwam het onderwerp uitgebreid ter sprake. Op een vraag uit de zaal in Stiens aan gedeputeerde Klaas Kielstra of er bij de VVD plannen zijn om deze heffing af te schaffen, nu de Rijksbegroting een jaarlijks overschot laat zien en de staatsschuld inmiddels ver onder de Europese limiet is gedaald, reageerde hij negatief. Helaas. Wat hij er zelf van vond werd niet verwoord.

Afschaffen

De PvdA vindt dat er geen enkele reden is om de verhuurdersheffing nog langer te handhaven. Wanneer de woningcorporaties die 1,8 miljard euro zouden mogen besteden aan datgeen waarvoor ze zijn opgericht, krijg je meteen een heel andere woningmarkt. Niet dat aannemers hierdoor goedkoper kunnen bouwen, maar de corporaties kunnen daardoor wel genoegen met nemen een lagere huur.

Ook kunnen ze meer woningen isoleren en door de financiële armslag iets meer risico’s nemen om bouwprojecten te initiëren. Bovendien betekent betere isolatie dat mensen met een smalle beurs minder kwijt zijn aan energielasten en dat het de CO2-uitstoot reduceert. Mark Rutte en Sybrand Buma, waar wachten jullie op?

Hetty Janssen
PvdA Steatefraksje

Marijke Roskam
Lijsttrekker PvdA Steatefraksje

Woordvoerder

Woordvoerder


Hetty Janssen

Fractievoorzitter
Financiën, Bestuur & Veiligheid

Telefoon: 06 – 53 74 95 15
E-mail: h.janssen@fryslan.frl

Stuur mij een bericht