Door Provinciale Staten op 10 januari 2017

Ruimer en rechtvaardig kinderpardon

Een ruimer en rechtvaardig kinderpardon dat recht doet aan het internationaal kinderrechtenverdrag en misbruik moet tegengaan. Dat is de essentie van de wijziging van het verkiezingsprogramma dat aanstaand weekeinde door het partijbestuur wordt voorgelegd aan de leden van de Partij van de Arbeid. Dit gebeurt in de vorm van een amendement (download pdf). De wijziging is een resultaat van het gesprek dat vorige woensdag werd gevoerd tussen de politieke leiding van de partij en een delegatie vanuit de noordelijke PvdA-fracties.