Regenboogvlag wappert bij provinciehuis voor gelijkheid en tolerantie

Door Provinciale Staten op 9 januari 2019

De provinciale Statenfracties van PvdA, D66, GrienLinks, SP, Partij voor de Dieren en onafhankelijk Statenlid Schukking hesen vanmiddag de regenboogvlag bij het provinciehuis in Leeuwarden. Deze fracties zijn ook de initiatiefnemers van de petitie: ‘Fryslân Regenboogprovincie’. De Statenleden hesen de vlag in aanwezigheid van een afvaardiging van COC Friesland, Tûmba en betrokken Friese burgers. Tevens kondigden de politieke partijen een initiatiefvoorstel aan voor structurele steun voor Friese maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor gelijke behandeling en de aanpak van discriminatie.

Een mooi gezicht: de regenboogvlag wappert voor het provinciehuis.

Krachtig tegengeluid

De afgelopen dagen maakten volgens de partijen duidelijk dat er nog veel werk te verrichten valt op het gebied van gelijkwaardigheid en acceptatie. “De verklaring van Nashville, die zich uitspreekt tegen homo’s en transgenders, en het feit dat deze door Nederlanders en Friezen is ondertekend bewijst dat.” De actie voor het provinciehuis is bedoeld als een krachtig tegengeluid. “Wij accepteren deze vorm van discriminatie nooit”, benadrukken de fractievoorzitters. “Wij staan voor een maatschappij waarin mensen mogen houden van wie ze willen en zijn wie ze willen.”

Je kunt de petitie voor ‘Fryslân Regenboogprovincie’ nog steeds ondertekenen

Actief handelen

“We zijn de enige provincie in Nederland die geen regenboogbeleid heeft.” Daarom komen de genoemde partijen met een initiatiefvoorstel om als laatste provincie actief te worden als regenboogprovincie en organisaties, zoals COC Friesland en Tûmba, die in de samenleving discriminatie tegengaan structureel te ondersteunen. Provinciale Staten spraken al meerdere keren over dit onderwerp en het belang van artikel één van de grondwet is recent nog bekrachtigd. Wat volgens de partijen alleen nog niet gebeurd is dat de provincie Fryslân actief handelt.