15 mei 2012

PvdA wil snelle aanpak spoorknelpunt Herfte

De PvdA Statenfracties in Fryslân, Groningen en Drenthe willen dat de Prorail snel aan de slag gaan met het spoorknelpunt Herfte. De Statenfracties dienden daarom alle drie schriftelijke vragen in bij Noordelijke colleges. Het stuk spoor tussen het station van Zwolle en de splitsing van de lijn richting Emmen en die naar Meppel en dan respectievelijk Groningen en Leeuwarden, is een trechter die vaak vertraging oplevert. Met de toename van het aantal treinen naar Groningen en hopelijk op termijn ook naar Fryslân, zal dit probleem aanzienlijk kunnen toenemen. Juist nu er in de bouw een ernstig gebrek aan werkgelegenheid is, zou het goed zijn dat dit knelpunt in de spoorverbinding van het noorden met de Randstad snel wordt aangepakt. 

De Statenfracties vragen de colleges op korte termijn samen met de andere drie Noordelijke provincies te pleiten voor een snelle aanpak van dit knelpunt door Prorail en het Rijk. Ook voor een betere dienstverlening op het tracé Zwolle-Ommen-Emmen en het aansluitende vervoer, acht de PvdA het van groot belang dat dit probleem snel en adequaat wordt aangepakt. Prorail heeft inmiddels na lang aarzelen het tracé Zwolle-Herfte voor het jaar 2013 een overbelastverklaring gegeven.

Schriftelijke vragen

  1. Prorail heeft na wonderbaarlijk lang aarzelen, het tracé Zwolle-Herfte voor het jaar 2013 een overbelastverklaring gegeven. Bent u op de hoogte van het overbelast verklaren van het spoorgedeelte tussen Zwolle en Herfte?
  2. Bent u met ons van mening dat het van groot belang is dat, nu Prorail het probleem als ernstig knelpunt heeft benoemd, het van groot belang is dat er ook snel en doortastend door hen wordt gehandeld en op korte termijn aan de slag moet worden gegaan teneinde dit knelpunt op te lossen?
  3. Wilt u op korte termijn – zo mogelijk samen met de andere drie Noordelijke provincies – op alle niveaus en met volle inzet pleiten voor een snelle aanpak van dit knelpunt door Prorail en het Rijk? Indien het antwoord op deze vraag bevestigend is, kunt u dan aangeven welke gezamenlijke actie u denkt te ondernemen.
  4. Wilt u de snelle aanpak van dit knelpunt uitdragen als een kans om de waarde van de Hanzelijn voor het Noorden en Oosten van het land te vergroten, en een snellere en minder storingsgevoelige verbinding met de Randstad te realiseren? Welke mogelijkheden ziet u hiervoor?