PvdA wil opheldering over uitbreiding militair oefengebied voor omwonenden en omgeving

Door Provinciale Staten op 25 september 2019

“Betekent de uitbreiding van het militair oefengebied ook een uitbreiding van de vliegbasis en het aantal vliegbewegingen?” PvdA Statenleden Marijke Roskam en Jaap Stalenburg vragen opheldering van het college van Gedeputeerde Staten over berichten uit de media, die spreken over een groot aaneengesloten militair oefengebied in Noord-Nederland. De PvdA wil exact weten wat de Noordelijke oefenzone inhoudt, om wat voor oefeningen het gaat en wat het betekent voor de omgeving en mogelijke overlast voor omwonenden.

Bescherming Wadden

Roskam en Stalenburg willen specifiek weten wat de effecten voor het milieu en het Waddengebied zijn en wat het betekent voor de gewenste volledige herindeling van het luchtruim. “Een milieueffectrapportage is nodig voor het maken van een definitieve beslissing. Wij vragen ons af wat de status van dit onderzoek is en of de provincie Fryslân nog een zienswijze mag indienen op de plannen.” De Werelderfgoedstatus van de Wadden moet volgens de PvdA een belangrijke besluitfactor zijn. “We roepen de provincie op om in Den Haag te pleiten voor het blijvend beschermen van het Waddengebied”, benadrukken Roskam en Stalenburg.

Woordvoerder

Woordvoerder


Marijke Roskam

Vicefractievoorzitter
Taal, Cultuur, Milieu, Economie, Duurzaamheid & Klimaat

Telefoon: 06 – 46 13 32 88
E-mail: m.roskam@fryslan.frl

Stuur mij een bericht