PvdA wil nieuwe kans voor Friese JeugdAdviesRaad

Door Provinciale Staten op 24 mei 2019

“Het betrekken van jongeren bij de provinciale politiek is belangrijk en hun mening over bepaalde voorstellen kan leiden tot betere plannen.” Fractievoorzitter Hetty Janssen pleitte woensdag voor een doorstart van de Friese JeugdAdviesRaad (FJAR). De afgelopen twee jaar bracht de FJAR, na een voortvarende start, alleen een advies uit over cultuur en waren ze inspreker bij een Kommisje over duurzaam openbaar vervoer. De PvdA wil de FJAR nog niet opgeven en riep Provinciale Staten op om samen na te denken hoe het wel een succes kan worden. De motie die Janssen met succes indiende vroeg het college om een kleine financiële bijdrage om de jeugdadviesraad te trainen en beter te organiseren. Forum voor Democratie en PVV stemden als enigen tegen.

Woordvoerder

Woordvoerder


Hetty Janssen

Fractievoorzitter
Financiën, Bestuur & Veiligheid

Telefoon: 06 – 53 74 95 15
E-mail: h.janssen@fryslan.frl

Stuur mij een bericht