PvdA wil meer flexibiliteit voor natuurontwikkeling

Door Provinciale Staten op 10 juli 2019

“Er moet ruimte komen voor uitzonderingsgevallen bij het werven van natuur”. Hetty Janssen vindt dat de provincie Fryslân op dit moment onnodig streng vasthoudt aan de aankoopstop voor natuur. “De natuurorganisaties geven aan dat er af en toe kansen zijn om grond te verwerven. Die willen we verzilveren.” De PvdA pleit voor flexibiliteit binnen het provinciale natuurbeleid. Gedeputeerde Douwe Hoogland (PvdA) reageerde woensdag positief en sprak zijn steun uit voor dit voorstel.

Natuer mei de Mienskip

Het initiatief ‘Natuer mei de Mienskip’ hoopt woensdag groen licht te krijgen van Provinciale Staten. De PvdA is al lange tijd positief over de samenwerking van natuurorganisaties, waaronder Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, LTO Noord en de Fries Milieu Federatie. Janssen is wel waakzaam over de verdeling van het budget tussen de ontwikkeling en het beheer van natuur. “Eventuele toekomstige tekorten vanwege hoger dan verwachte beheerskosten of schadevergoedingen mogen niet als vanzelfsprekend drukken op het budget voor nieuwe natuur.”

Aanbod realiseren

Provinciale Staten stelt tot 2027 in totaal € 79 miljoen beschikbaar voor de ontwikkeling van natuur. De PvdA begrijpt dat dat de samenwerkende natuurorganisaties hun plan hebben gebaseerd op dit budget. “Niet meer en niet minder”, reageerde Janssen. “Wij hechten aan duidelijkheid en Natuer mei de Mienskip moet ervan uit kunnen gaan dat het geld voor de realisatie van natuur ook daarvoor ingezet kan worden.” Bij mogelijke tekorten wil de PvdA dat het college eerst met een dekkingsvoorstel komt.

Woordvoerder

Woordvoerder


Hetty Janssen

Fractievoorzitter
Financiën, Bestuur & Veiligheid

Telefoon: 06 – 53 74 95 15
E-mail: h.janssen@fryslan.frl

Stuur mij een bericht