Door Provinciale Staten op 24 november 2016

PvdA wil helderheid over overlast en schade door beschermde dieren

Bij de behandeling van de wet natuurbescherming vroeg de PvdA woensdag aandacht voor een aantal praktische zaken. Zo wilde Hetty Janssen, woordvoerder natuur en milieu, weten of de das thuishoort op de provinciale vrijstellingslijst voor beschermde diersoorten. Dieren die op deze lijst staan mogen, omdat ze overmatig overlast en schade veroorzaken, verjaagd, verplaatst en in sommige gevallen bejaagd worden. De das zorgt op dit moment voornamelijk in het zuidoosten van de Fryslân voor veel overlast.

Tot nog toe staan alleen de kolgans en de grauwe gans op de Friese vrijstellingslijst. Op de vraag van Janssen of de das toegevoegd kan worden reageerde gedeputeerde Johannes Kramer positief. Kramer zei van plan te zijn om de das op de lijst te zetten, maar dat hij eerst meer schadegegevens nodig heeft. Een toezegging waar de PvdA tevreden mee is.

Faunabeheer
Janssen pleitte voor „continuïteit en een sterkere positie” van maatschappelijke organisaties in het samenwerkingsverband de provinciale faunabeheereenheid. Deze eenheid is een samenwerking tussen agrariërs, jagers en andere organisaties die zich bezighouden met het beheer van diersoorten en het voorkomen en bestrijden van schade. De PvdA diende het voorstel in om niet één maar twee maatschappelijke organisaties een vaste plek te geven in de faunabeheereenheid. Specifiek werd de Friese Milieufederatie als kandidaat geopperd.