PvdA wil duidelijkheid over schade en actiever bestrijden steenmarter

Door Provinciale Staten op 2 januari 2019

De PvdA vraagt opheldering van gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) over een toename in overlast door steenmarters. “Van burgers krijgen we de laatste tijd berichten dat de steenmarter zijn leefgebied in onze provincie verder uitbreidt,” zegt woordvoerder Hetty Janssen. “Wij willen graag weten hoeveel steenmarters er feitelijk zijn, hoeveel schade deze het afgelopen jaar aanrichtten en of het nodig is om de steenmarter actiever te bestrijden.” Janssen vraagt zich specifiek af of er aanleiding is om de steenmarter op te nemen op de lijst van te bejagen soorten.

Hoge kosten door schade

De steenmarter mag op dit moment in bepaalde gevallen alleen gevangen en verplaatst worden. Ook mogen de verblijf-, rust- en voorplantingsplaatsen van de steenmarter vernield worden. Janssen verduidelijkt dat dit mag vanwege een vrijstelling op grond van de natuurbeschermingswet. “Voor mensen is de schade aan huizen, gebouwen en auto’s uitermate vervelend. De natuurschade moeten we ook zeker niet vergeten. Dit alles zorgt voor hoge kosten.”

Bescherming weidevogels

De afgelopen tijd voerde de provincie Fryslân onderzoek en een proef uit naar het nut van het doden van steenmarters om weidevogelnesten beter te beschermen. De PvdA wil graag weten wat de resultaten van het onderzoek zijn en of de provincie op basis hiervan de proef verder wil uitbreiden.

Woordvoerder

Woordvoerder


Hetty Janssen

Fractievoorzitter
Financiën, Bestuur & Veiligheid

Telefoon: 06 – 53 74 95 15
E-mail: h.janssen@fryslan.frl

Stuur mij een bericht