Door In het nieuws op 16 juni 2016

PvdA wil dat provincie schoonmakers in dienst neemt

FRIESCH DAGBLAD — De provincie gaat mogelijk onderzoeken of ze schoonmakers, facilitair medewerkers en ander ondersteunend personeel in vaste dienst kan nemen. Een kleine meerderheid in Provinciale Staten bleek gisteren voorstander van het op de Statenagenda zetten van het personeelsbeleid van de provincie. Tijdens de Statenvergadering kunnen voorstellen worden ingediend.

Twist over inhuur personeel Fryslân
Het onderwerp werd gisteren aangekaart door Statenlid Hetty Janssen (PvdA). De provincie huurt nu bedrijven in voor de schoonmaak van het provinciehuis en andere ondersteunende taken. Janssen zei dat de mensen die via die bedrijven regelmatig in het provinciehuis werken, vaak liever in dienst zouden treden bij de provincie. Zo’n constructie zou voordelen hebben voor de medewerker, zei Janssen. ,,Op die manier kunnen we zorgen dat ze er voor 100 procent bij horen. De medewerkers voelen zich meer verbonden, ze voelen zich gelijkwaardig behandeld én ze kunnen invloed uitoefenen via de ondernemingsraad.” CDA-Statenlid Hans Visser zei dat deze werkzaamheden niet tot de ,,kerntaken” van de provincie horen en dat de invulling van het personeelsbeleid een taak is van het provinciebestuur. Visser kreeg steun van onder meer de FNP en de VVD. Die laatste partij wees erop dat veel mensen slechts enkele uren per dag of per week werken in het provinciehuis en dat ze namens hun bedrijf ook bij veel andere opdrachtgevers werken.

Gevoel
Janssen hield vast aan haar verzoek. Ze zei dat het haar ging om mensen die ,,voor hun gevoel” al jaren bij de provincie werken. ,,Dat het misschien niet voor iedereen handig is, daar wil ik best in meegaan. Het gaat mij om de mensen die het idee hebben: ik werk voor jou.” Het PvdA-Statenlid kreeg uiteindelijk een nipte meerderheid achter haar verzoek om het personeelsbeleid op de agenda te krijgen.