Door Provinciale Staten op 30 juni 2016

PvdA wil dat college stuurt op snelle voortgang veenweidepilots

De PvdA is van mening dat het college meer voortvarendheid en proactiviteit moet tonen in de aanpak van de Friese veenweidepilots. Het karakteristieke veenweidegebied verdwijnt langzaam maar zeker en de pilots zijn bedoeld om dit tegen te gaan. Het college deed het voorstel om de budgetten over te hevelen naar de regio’s, wat zeker de aanpak verder zou vertragen. Woordvoerder Tjerk Voigt vindt het onwenselijk dat de provincie de aanpak daarmee vertraagd en de „directe regie” uithanden geeft. Hij probeerde met een amendement de financiering en uitvoering van de pilots in eigen huis te houden en vertraging te voorkomen. Bij de stemming bleek hiervoor geen meerderheid.