Door Provinciale Staten op 19 april 2016

PvdA teleurgesteld over manifest gaswinning van Friese overheden

De PvdA mist overtuigingskracht in de wijze waarop de provincie richting de Tweede Kamer afstand neemt van toekomstige gaswinning. Daarom wil de partij woensdag tijdens Provinciale Staten een debat over het manifest dat de gezamenlijke Friese overheden vandaag in Den Haag hebben aangeboden. “Wij twijfelen of het manifest wel bijdraagt aan de wens die wij als Friese politiek meerdere keren hebben uitgesproken”, verklaart woordvoerder Hetty Janssen. “Wij zijn duidelijk tegen gasboringen en toch schrijven de gemeenten en de provincie dat het de komende jaren onvermijdelijk zal zijn en dat het langdurig plaatsvindt.”

Met een interpellatiedebat wil de PvdA helderheid krijgen. Volgens Janssen moet de verantwoordelijk gedeputeerde Michiel Schrier (SP) uitleggen hoe hij tot een fossielvrij Fryslân wil komen en waarom hij Provinciale Staten niet eerder over het manifest heeft ingelicht. “We zijn erg teleurgesteld dat nu het beeld kan ontstaan dat we als provincie geen bezwaar hebben tegen gaswinning.” Met een motie zal de PvdA zich opnieuw uitspreken tegen het boren naar gas en ze vragen het college deze boodschap alsnog krachtig richting Den Haag te verwoorden.

Begin vorig jaar sprak Provinciale Staten zich, ook toen op initiatief van de PvdA, met een overgrote meerderheid uit tegen nieuwe en bestaande boringen in Fryslân. De risico’s waren te groot en niet te overzien. Het statement ‘geen nieuwe gasboringen’ werd door de coalitie als uitgangspunt opgenomen in het coalitieakkoord. Daarnaast benadrukten de coalitiepartijen dat duurzaamheid een extra impuls verdient, om zo in 2050 te komen tot een fossielvrije en duurzame samenleving. Ze betitelden dit als de “vanzelfsprekendheid van duurzaamheid”. Dat de tekst van het manifest hier totaal niet op aansluit, vindt de PvdA uitermate verbazingwekkend.