Door Provinciale Staten op 6 februari 2017

PvdA stimuleert ambitie en roept provinciaal bestuur op lat hoger te leggen

De PvdA roept het college van Gedeputeerde Staten op om zich de komende jaren meer in te zetten voor slim zelfstandig wonen, een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt en het aanjagen van de effecten van Culturele Hoofdstad. Dat laat de Steatefraksje weten in een brief aan het provinciaal bestuur naar aanleiding van een tussentijdse evaluatie van de beleidsresultaten. “We willen dat de gedeputeerden de lat voor komende jaren hoger leggen en nieuwe uitdagingen aangaan”, verklaart fractievoorzitter Remco van Maurik. In de brief doet de PvdA tien concrete voorstellen.

Oude beloftes waarmaken
Naast het feit dat de PvdA verwacht dat het college vooruitkijkt en nieuwe uitdagingen aangaat, moet het ook bestaande beloftes nakomen. Van Maurik stelt dat het vooral gaat om de aanleg van snel internet, circulaire economie, duurzame landbouw en duurzame dorpen. “Er is ons belooft dat deze onderwerpen prioriteit hebben en dat er snel stappen worden gemaakt. Daar houden we het college aan.” Verder benadrukt de PvdA dat het blijft strijden voor eerder ingediende voorstellen, waaronder een topsportzwembad in Drachten en nieuwe investeringen in waterinnovatie.

>> vervolg: ‘Arno Brok moet gezicht van Culturele Hoofdstad worden’ >>


‘Aandachtspunten tussenbalans coalitieakkoord’ (download pdf)