PvdA pleit voor diversiteit in traineeprogramma provincie Fryslân

Door Provinciale Staten op 19 september 2019

De PvdA vindt dat de provincie Fryslân als werkgever meer plaats moet bieden aan mensen die extra hulp nodig hebben en pleit voor meer diversiteit in het personeelsbestand. Statenlid Edou Hamstra vraagt het provinciebestuur een voorbeeld te nemen aan de provincie Gelderland en de gemeente Amsterdam, die traineeprogramma’s hebben voor statushouders en andere groepen waarvoor werk op maat wenselijk is.

Participatie en brede welvaart

“Wij vinden dat iedereen een kans verdient om zich te ontwikkelen. De zoektocht naar nieuw personeel moet verder gaan dan alleen een diploma”, zegt Hamstra. Volgens het Statenlid heeft de provincie een belangrijke maatschappelijke voorbeeldfunctie op het gebied van participatie en brede welvaart. De PvdA vraagt aan het college van Gedeputeerde Staten om het huidige traineeprogramma van de provincie aan te passen of uit te breiden. “Laten we doelgroepen die net even wat meer hulp nodig hebben om kansen te benutten een steuntje in de rug te geven”, besluit Hamstra.

Woordvoerder

Woordvoerder


Edou Hamstra

Statenlid
Verkeer, Vervoer, Sociaal beleid & Zorg

Telefoon: 06 – 29 59 03 01
E-mail: e.hamstra@fryslan.frl

Stuur mij een bericht