Door In het nieuws op 4 juli 2017

PvdA plaatst vraagtekens bij bankgarantie Compakboard

FRIESCH DAGBLAD — De PvdA in Provinciale Staten wil weten wat de reden was voor de provincie om in 2015 een bankgarantie af te geven aan Compakboard, de panelenfabriek in aanbouw die vorige week failliet is verklaard. Statenlid Remco van Maurik stelt hierover schriftelijke vragen aan gedeputeerde Sander de Rouwe (CDA).

Faillissement
De provincie verstrekte in 2014 een lening van een miljoen euro aan de fabriek, in het kader van de Vestigingsregeling. Na het faillissement bleek dat de provincie een jaar later een aanvullende bankgarantie had gegeven van 580.000 euro, om de toen al stagnerende bouw van de fabriek weer vlot te trekken. Van Maurik wil weten waarom de provincie na de lening ook nog een bankgarantie heeft afgegeven. Hij vraagt zich af of dat binnen de regels valt. Verder wil de PvdA-fractievoorzitter een overzicht van andere bedrijven waaraan de provincie een subsidie, een lening of een bankgarantie heeft gegeven.