Door In het nieuws op 27 juni 2016

PvdA: Passende vergoeding voor toezichthouders

FRIESCH DAGBLAD — De PvdA-Tweede Kamerleden John Kerstens, Jaques Monasch en Lutz Jacobi willen van de ministers Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Edith Schippers (Volksgezondheid) weten of zij het met hun eens zijn dat met de inwerkingtreding van de Wet normering topinkomens 2 een vrijbrief is gegeven aan raden van toezicht om zichzelf zomaar de hoogst toegestane vergoeding toe te kennen.

De Kamerleden stellen deze vraag naar aanleiding van een artikel in het Friesch Dagblad waaruit blijkt dat de toezichthouders van Zorgpartners Friesland hun bezoldiging bijna verdubbeld hebben. De PvdA kondigde meteen Kamervragen aan, die gisteren zijn ingediend. De PvdA’ers willen van de ministers weten hoe zij voorkomen dat toezichthouders ,,massaal een sprintje trekken naar de nieuwe maximumnorm”. Zij vinden dat het zeker in de zorg passend zou zijn als toezichthouders ook kijken naar de situatie op de werkvloer bij het bepalen van hun bezoldiging.