Door Provinciale Staten op 29 oktober 2015

PvdA mist aandacht voor innovatie in plannen waterbeheer

Bij de behandeling van het zogenoemde vierde waterhuishoudingsplan sprak de PvdA zich kritisch uit over de ambitie van de provincie als het over waterbeheer gaat. “Ambitie is lef tonen. Ambitie is visie uitdragen”, benadrukte Wanda Ottens. Specifiek mist de partij aandacht voor innovatie en watertechnologie.

Onbegrijpelijk
Jarenlang is er naar de mening van de PvdA met veel succes aandacht besteed aan waterbesparing, waterzuivering en technologische ontwikkeling op watergebied. Voor dergelijke projecten stelt de provincie nu geen geld meer beschikbaar. “Onbegrijpelijk”, vindt Ottens, “welke argumenten zijn er om te stoppen met stimuleren van innovatie terwijl we weten dat het een steeds grotere bijdrage levert aan onze economische ontwikkeling?” Om het belang van innovatie blijvend kracht bij te zetten zal de PvdA in november, bij de bespreking van de provinciale begroting, een motie indienen. Tijdens het debat benadrukte Ottens ook dat er aandacht moet blijven voor het bijzondere veenweidelandschap. “Dit moet blijven bestaan en de pilots die daarvoor bedoeld zijn moet de provincie voortvarend uitvoeren.”