PvdA-leden steunen bestuursakkoord en gedeputeerde Hoogland

Door Provinciale Staten op 21 juni 2019

De Friese achterban van de PvdA sprak donderdagavond unaniem haar steun uit richting kandidaat-gedeputeerde Douwe Hoogland. Tijdens een extra ledenvergadering sprak Hoogland over zijn ambities en plannen als gedeputeerde, waarvoor hij luid applaus ontving. Onderhandelaars Hetty Janssen en Marijke Roskam gaven een toelichting op het akkoord. “In jier lyn binne we mei it skriuwen fan ús ferkiezingsprogramma begûn, no steane wy hjirre mei in bestjoersakkoard. Wy meie grutsk wêze op in sosjaal en grien akkoard, de PvdA is werkenber werom”, zei Roskam.

Dankbaar

Met de formele toestemming van de ruim vijftig aanwezige leden, mag Hoogland woensdag toetreden tot het college van Gedeputeerde Staten. Voor de stemming stelden enkele leden verhelderende vragen over onderwerpen uit het bestuursakkoord, waaronder sociaal beleid, duurzaamheid en de veenweide. Hoogland bedankte de leden voor hun steun. “Ik ben dankbaar dat ik jullie gedeputeerde mag zijn en ik zal mijn uiterste best om voor de PvdA concrete resultaten te behalen.”

Woordvoerder

Woordvoerder


Hetty Janssen

Fractievoorzitter
Financiën, Bestuur & Veiligheid

Telefoon: 06 – 53 74 95 15
E-mail: h.janssen@fryslan.frl

Stuur mij een bericht