Door Provinciale Staten op 29 maart 2017

PvdA is blij met oplossing voor bewoners Noorderdwarsstraat

Dat er na jaren van onzekerheid eindelijk een oplossing komt voor de bewoners van de Noorderdwarsstaat in Grou, vindt de PvdA zeer verheugend nieuws. De huizen aan de Noorderdwarsstraat verzakten door paalrot, wat zorgde voor financiële en emotionele problemen bij de bewoners. “We zijn ongelofelijk blij voor de bewoners dat de provincie de laatste kosten voor haar rekening neemt”, reageert woordvoerder Wanda Ottens. Ze benadrukt dat al anderhalf jaar werd gezocht naar een oplossing. “Samen met de andere politieke partijen hebben we ons keihard ingezet om dit voor elkaar te krijgen.” De provincie verstrekt vanuit monumentenzorg 160.000 euro subsidie aan woningcorporatie Elkien om de laatste eindjes aan elkaar te knopen. De gemeente Leeuwarden deed eerder al de toezegging de sloopkosten te bekostigen.

Paalrot
Het probleem bij de woningen aan de Noorderdwarsstraat zat in de funderingspalen. Door veranderende grondwaterstanden, kwamen deze in aanraking met zuurstof. De palen kregen vervolgens last van paalrot waardoor de huizen verzakken. Sommige huizen zakten de afgelopen jaren meer dan een centimeter, terwijl een millimeter al tot problemen kan leiden.