Door Provinciale Staten op 18 december 2015

PvdA houdt vast aan huisregel ‘eerst beleid dan geld’

Vorige maand ging de PvdA fel de confrontatie aan over het doordrukken van nieuwe plannen door het college. Woensdag leidde het opnieuw tot discussie. Remco van Maurik verbaasde zich over de wijze waarop het college verwarring schept. “Waar ze het eerst over nieuw beleid hebben, zeggen ze nu dat het toch bestaand beleid is.”

De PvdA is van mening dat het college niet zomaar kleine stukjes mag uitvoeren en moeten nieuwe plannen eerst integraal door Provinciale Staten beoordeeld worden. Van Maurik noemt als voorbeeld de doorgaande meertalige leerlijn Frysk. “Deze leerlijn is onderdeel van het met veel bravoure aangekondigde Deltaplan Frysk. Wij zeggen, laat ons eerst het hele plan maar eens zien voordat we geld vrijgeven.” De PvdA houdt daarmee vast aan het principe ‘eerst beleid dan geld’. Een regel die al jaren een goed gebruik is in het provinciehuis. Samen met andere partijen wilde de PvdA het college stimuleren om duidelijker en vollediger te zijn. Naast de meertalige leerlijn vroeg het inzicht in de plannen voor de provinciale marketingorganisatie Merk Fryslân, de investeringen in de noordelijke ontwikkelingsmaatschappij (NOM) en de nieuwe programma’s voor verkeersveiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Waar de PvdA wel geld voor wilde vrijgeven was de zachte landing van de jeugdzorg. Gemeenten kunnen dan ook in het komende jaar knelpunten oplossen. Helaas namen de coalitiepartijen genoegen met de uitleg van het college en vinden de plannen zonder verder uitleg doorgang.

Voor meer informatie leest u de volledige bijdrage van Remco van Maurik.