20 april 2012

PvdA Fryslân werkt samen aan overdracht jeugdzorg

De PvdA Statenfractie heeft samen met verschillende PvdA-raadsfracties de handen ineengeslagen om ervoor te zorgen dat kinderen daadwerkelijk profiteren van de bestuurlijke veranderingen in de jeugdzorg. In 2015 worden alle jeugdzorgtaken overgedragen aan de gemeenten. Deze overdracht moet snellere en meer samenhangende zorg mogelijk maken. De partij vindt ook dat voorkomen moet worden dat ouders en kinderen verdwaald raken in een doolhof van organisaties en procedures. Daarom houdt de PvdA de vinger aan de pols door in zoveel mogelijk Friese gemeenten schriftelijke vragen te stellen over de voortgang van de overdracht en de stand van zaken.

De Statenfractie van de PvdA Fryslân heeft in 2010 onderzoek gedaan naar de jeugdhulpverlening. Aanleiding was de verbazing over het feit dat in de stukken over Jeugdzorg het woord ‘kind’ niet voor kwam. Conclusie van het onderzoek was dat ondanks veel inzet en betrokkenheid de zorgbehoefte van het kind in de knel komt door de wijze waarop we de jeugdhulpverlening tot nu toe hebben geregeld. Volgens de PvdA moet deze zorg meer en rechtstreeks bij het ‘kind’ en zijn directe omgeving worden georganiseerd. Niet het belang van de zorginstelling, maar het belang van het kind moet daarbij voorop staan.