Door Provinciale Staten op 1 juni 2017

PvdA foar Fryslân bezoekt ‘Oudega aan het water’

FOTOREPORTAGE — ‘Oudega aan het water’ stond centraal in de mei-editie van PvdA foar Fryslân. Op de ‘ms. St. Michaël’ kregen PvdA Statenleden, bestuursleden en kandidaat-Kamerlid Christa Oosterbaan uitleg over het waterfront dat onderdeel is van het project ‘Oostelijke poort Friese meren’. Tijdens de boottocht kreeg het gezelschap uitleg van ambtenaren van de gemeente Smallingerland en de provincie Fryslân. “Het plan is om bij Oudega 60 hectare aan water te creëren”, lichtten zij toe. De PvdA’ers maakten een tussenstop bij de scheepswerf van Haiko van der Werff, waar de flamboyante scheepsbouwer vertelde over het restauratiewerk dat hij verricht aan Friese skûtsjes. Ook sprak hij zich uit over de waterbeleving rondom Drachten. “Drachten aan een groot meer, dat zou een goede ambitie zijn. Dan maken we van Drachten écht een watersportplek.” Burgemeester Tjeerd van Bekkum verwelkomde de afvaardiging aan het einde van de middag vol enthousiasme op het gemeentehuis voor een afsluitend gesprek over onder meer de Friese investeringsagenda en zwembad De Welle. “Geen enkele andere fractie komt met zulke regelmaat langs”, sprak hij opgetogen.

PvdA foar Fryslân bezoekt 'Oudega aan het water'
Wietse Welling heette het PvdA gezelschap welkom op de ‘ms. St. Michael’ die hij samen met 20 vrijwilliger opknapte.

PvdA foar Fryslân bezoekt 'Oudega aan het water'
Vanaf de boot kregen de politici uitleg over het waterfront Drachten…

PvdA foar Fryslân bezoekt 'Oudega aan het water'
…waardoor ze direct een beeld kregen van de omvang van het project.

PvdA foar Fryslân bezoekt 'Oudega aan het water'
Het reikt namelijk van het Buitenstvallaat tot het carillon in het centrum van Drachten.

PvdA foar Fryslân bezoekt 'Oudega aan het water'
“Er zijn weinig plekken waar water beleefd kan worden in Smallingerland”, vertelden de aanwezige gemeenteambtenaren.

PvdA foar Fryslân bezoekt 'Oudega aan het water'
Haiko van der Werff (r.) ziet kansen voor het wedstrijdzeilen nabij Drachten. “Het is goed mogelijk om hier te zeilen als we een breder water combineren met de vaarweg.”

PvdA foar Fryslân bezoekt 'Oudega aan het water'
Roel Haverkort gaf ter plekke een indruk van de meest in het oog springende activiteiten waar hij zich als wethouder mee bezig houdt.