PvdA en Waddenvereniging krijgen volop steun in strijd tegen gasboringen onder Waddenzee

Door Provinciale Staten op 24 januari 2019

Na een oproep van de Waddenvereniging voerde de PvdA in Provinciale Staten opnieuw actie tegen gasboringen onder de Waddenzee. Hetty Janssen riep de Friese politiek op tot nieuwe verzet vanwege serieuze plannen van de NAM voor aardgasboringen onder het Werelderfgoed. “Wij roepen Den Haag op om geen enkel plan goed te keuren voor het winnen van aardgas onder de Waddenzee vanuit bestaande en nieuwe boorlocaties.”

Geen gasboringen

De PvdA kreeg steun van GrienLinks, PvdD, SP, FNP, D66 en onafhankelijk Statenlid Sietze Schukking. Gezamenlijk pleiten de politieke partijen voor het maken van „positieve keuzes” voor een duurzame energietransitie. Alleen VVD en PVV en Statenlid Jitske Eizema stemden tegen. “Het is goed dat we als Staten opnieuw krachtig laten horen dat we geen nieuwe gasboringen willen”, zei Janssen na afloop van de stemming.

Tweede Kamer

De Tweede Kamer overlegt op 9 februari in commissievorm over de mijnbouw, waar gaswinning onder valt. Aan gedeputeerde Michiel Schier (SP) is het nu de taak om voor die tijd het standpunt van Provinciale Staten bij het ministerie en de Waddenvereniging kenbaar te maken.

Woordvoerder

Woordvoerder


Hetty Janssen

Fractievoorzitter
Financiën, Bestuur & Veiligheid

Telefoon: 06 – 53 74 95 15
E-mail: h.janssen@fryslan.frl

Stuur mij een bericht