PvdA en D66 vinden lagere schooladviezen zorgwekkend

Door Provinciale Staten op 17 mei 2019

Samen met D66 stelt de PvdA schriftelijke vragen over het onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau waaruit blijkt dat de gegeven schooladviezen in Fryslân lager zijn dan in de rest van Nederland en ook worden ze minder vaak naar boven bijgesteld. Woordvoerders Jaap Stalenburg (PvdA) en Bea Bijlsma (D66) noemen dit zorgwekkend. De Statenleden willen weten of het college weet waardoor er in Fryslân lagere adviezen worden gegeven. Verder vragen zij zich af wat het College gaat doen om het ambitieniveau in Fryslân te verhogen.

Kwaliteit onderwijs

“Een schooladvies is bepalend voor het verdere leven van een kind”, reageert Stalenburg. “Tegelijk is de kwaliteit van het onderwijs bepalend voor de schoolprestaties. Het sluiten van scholen en grotere afstanden tot scholen hebben er zeker geen positief effect op. Er is behoefte aan goede meesters en juffen en een veilige leeromgeving. Wij zijn benieuwd wat de gedeputeerde hiervan vindt en eraan kan doen.”

Alle niveaus

Bijlsma benadrukt dat het college de afgelopen periode heeft ingezet op een Friese Campus van de Universiteit van Groningen en stimuleert met een regeling Friese leerlingen daar gebruik van te maken. “Niet iedereen hoeft naar de universiteit. We hebben behoefte aan vakmensen op alle niveaus. Ieder kind moet echter wel de kans krijgen zich op diens eigen niveau volledig te ontwikkelen”

Woordvoerder

Woordvoerder


Jaap Stalenburg

Statenlid
Wadden, Onderwijs, Sport, Recreatie & Toerisme

Telefoon: 06 – 51 34 35 96
E-mail: j.stalenburg@fryslan.frl

Stuur mij een bericht