PvdA en ChristenUnie vinden onderzoek naar misstanden onvolledig

Door Provinciale Staten op 11 juli 2019

De ChristenUnie en PvdA willen van Gedeputeerde Staten weten hoe het kan dat er onvolledig onderzoek is gedaan naar misstanden in de betaling van werknemers bij de aanleg van het aquaduct Drachtsterweg bij Leeuwarden en de N31 bij Harlingen.

Alleen op papier

Een bericht van de FNV die stelt dat de arbeidsvoorwaarden alleen op papier zijn gecontroleerd is voor de ChristenUnie en PvdA aanleiding om opheldering te vragen. Ook laat de vakbond weten dat het personeel niet geïnterviewd is. Zulke interviews zijn belangrijk om te bepalen of hun beloning overeenstemde met het werk dat ze uitvoerden en of de informatie op papier overeenkomt met de werkelijkheid.

Betrouwbare werkgever

“Zonder deze informatie kunnen er geen conclusies worden getrokken,” zeggen Matthijs de Vries (ChristenUnie) en Edou Hamstra (PvdA). “De provincie hoort een betrouwbare werkgever te zijn en het goede voorbeeld te geven.” Het lijkt er nu op dat de Statenleden onvolledig zijn geïnformeerd. Dat is een kwalijke zaak vinden Hamstra en De Vries. “We moeten kijken hoe we dit in de toekomst voorkomen en dat er op een juiste wijze onderzoek wordt gedaan.”

Woordvoerder

Woordvoerder


Edou Hamstra

Statenlid
Verkeer, Vervoer, Sociaal beleid & Zorg

Telefoon: 06 – 29 59 03 01
E-mail: e.hamstra@fryslan.frl

Stuur mij een bericht