Door Provinciale Staten op 5 april 2016

Provincie moet zich meer inzetten voor Culturele Hoofdstad

Een tijd was het stil rond Culturele Hoofdstad. Achter de schermen is door de organisatie ongetwijfeld hard gewerkt, maar voor het grote publiek en voor veel initiatiefnemers van activiteiten was er lang onduidelijkheid. Gelukkig zijn we nu weer op de hoogte. Vorige week werd bekend welke 45 grote projecten in ieder geval door kunnen gaan. Voor deze projecten is voldoende geld beschikbaar, afkomstig uit sponsoring, kaartverkoop en overheidsbijdragen. De rol van de provincie lijkt vooral die van financierder te zijn. Goed dat dit geld er komt natuurlijk, maar is er niet meer mogelijk? Kan de provincie, in de persoon van gedeputeerde Sietske Poepjes, zich niet met wat meer elan, meer zichtbaar, inzetten?

Artistiek leider Lieven Bertels noemde het bekendmaken van de projecten een belangrijke stap in het concreet worden van de plannen. Als PvdA zijn we speciaal verbonden met Culturele Hoofdstad. Het was immers ónze toenmalige gedeputeerde Jannewietske de Vries die aan de wieg stond van het plan om Leeuwarden-Fryslân te kandideren. Ons enthousiasme voor Culturele Hoofdstad komt opnieuw naar boven als wij de lijst met projecten zien. Dat was ook wel nodig, want ook wij werden wat zenuwachtig van alle berichten over gebrek aan financiering en voortgang. Waar we nog enthousiaster van worden, is als de provincie samen met alle Friese gemeenten een project zou omarmen. En dat gedeputeerde Poepjes dan de trekker wordt: ‘Mei Elkenien, foar Elkenien’.

We doen daarom een oproep aan Poepjes om minder energie te stoppen in het bakken van taarten en meer in haar rol als boegbeeld voor Culturele Hoofdstad. Gedeputeerde, neem het initiatief en ga met alle cultuurwethouders bij elkaar zitten. Adopteer het project ‘Eleven Fountains’. Maak het met elkaar mogelijk. Het versterkt en verbreedt het begrip ‘Elfsteden’ en het is daarmee voor de hele provincie van belang. Het trekt internationaal toerisme en voor Culturele Hoofdstad heeft het de zo noodzakelijke Europese dimensie. Daarnaast blijft er ook na 2018 een belangrijke toeristische trekpleister over voor heel Fryslân. Dat is toch een prachtig cadeau van de gezamenlijke overheden aan Fryslân!

Marja van der Meer & Hetty Janssen
Cultuurwoordvoerders PvdA Provinciale Staten