Verzilting in de polder en de bestrijding van het groene beton

Door Provinciale Staten op 13 februari 2020

FOTOREPORTAGE – Vrijdag waren Statenleden Hetty Janssen en Jan Walrecht samen met Douwe Hoogland (Gedeputeerde), William Moorlag (Tweede Kamerlid), Henni van Asten en Annelies Stolp (beiden PvdA Wetterskip) op bezoek bij PvdA Terschelling. In de polder van het eiland kwamen we met de raadsleden van PvdA-Terschelling bijeen om samen in de Gèskieker in Kinnum te beginnen aan een werkbezoek dat in het teken stond van de biodiversiteit op Terschelling. Arie Doeksen was hier om uitleg te geven over de terugloop in het aantal weidevogels. Hij noemde verschillende oorzaken waarom met name het aantal kievits en grutto’s in de polder van Terschelling afnemen: lichtvervuiling door het voetbalveld, grasetende ganzen en boeren die net iets te vroeg maaien.

Werkbezoek Terschelling: Over verzilting van de polder en het bestreiden van watercrassula
Maar als belangrijkste oorzaak noemde Doeksen de verzilting van de bodem door de droge zomers. De weidevogels komen daardoor lastig aan voedsel.

 

Werkbezoek Terschelling: Over verzilting van de polder en het bestreiden van watercrassula
Bioloog Piet Zumkehr heeft voor het project Polderpracht in opdracht van de Vogelbescherming gekeken naar de biodiversiteit en kruidenrijkdom in de polder. Ook deze is afgenomen door de verzilting. Het grondwater dat naar boven komt, is steeds vaker zout. De bovenste laag grond is door de droogte niet langer nat genoeg om het kwel tegen te houden.

 

Werkbezoek Terschelling: Over verzilting van de polder en het bestreiden van watercrassula
In de polder lieten Zumkehr en Doeksen ons zien wat de gevolgen zijn. “De weilanden zijn eigenlijk zilte graslanden geworden”, stelde Zumkehr. Doeksen wees erop dat het riet vroeger om het jaar aan één kant werd verwijderd. Nu blijft het riet aan twee kanten groeien. Daardoor wordt het land aantrekkelijker voor ganzen en ongeschikt voor weidevogels.

 

Werkbezoek Terschelling: Over verzilting van de polder en het bestreiden van watercrassula
Na de tour door de polder vertelde boswachter Remi Hougee over de watercrassula. Dit waterplantje wordt ook wel het ‘groene beton’ genoemd, omdat alle andere flora en fauna verdwijnt wanneer deze plant begint met groeien.

 

Werkbezoek Terschelling: Over verzilting van de polder en het bestreiden van watercrassula
Hij nam ons mee naar Midsland aan Zee, waar de watercrassulla wordt bestreden. Dat gebeurt door het gebied af te graven en de grond te vervangen. Dat is duur, maar de enige methode die werkt.

 

Werkbezoek Terschelling: Over verzilting van de polder en het bestreiden van watercrassula
Het bestrijden van de plant is ontzettend lastig, doordat de zaadjes zich makkelijk verspreiden via schoenzolen of vogelpootjes. Kamerlid William Moorlag heeft daarom toegezegd zich bij de minister van landbouw sterk te maken voor het bestrijden van de plant.