Provinciale Staten versturen brief aan minister over gasboringen Ternaard

2 februari 2022

Op 26 januari heeft Provinciale Staten onze motie met CDA, PvdD, SP, GL, FNP, D66, CU, 50Plus en PVV aangenomen om een brief te versturen aan de staatssecretaris van Mijnbouw waarin om opheldering wordt gevraagd over de passage in het regeerakkoord die gaat over gaswinning in het Waddengebied. De tekst in het regeerakkoord ‘We ronden de procedure rond Ternaard af. We geven geen nieuwe vergunningen af voor gaswinning onder de Waddenzee’ stemden de Friese Staten aanvankelijk hoopvol. Maar de berichtgeving over de interpretatie van de tekst baren de Friese Staten en de inwoners van Ternaard zorgen. In de brief verzoeken we de staatssecretaris van Mijnbouw daarom op korte termijn duidelijkheid te geven over de gaswinning in Ternaard. De brief is vandaag verstuurd.

> Lees de brief

Erik de Groot over het initiatief van de Staten:  “Een nieuwe vergunning voor gaswinning kan echt niet meer. De samenleving, natuurorganisaties en lokale overheden zijn allemaal tegen. Zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten hebben meermaals duidelijke signalen afgegeven dat we in Fryslân tegen gaswinning zijn.”  De Groot vervolgt: “De inwoners van Ternaard en van Fryslân en iedereen die het Wad een warm hart toedraagt hebben recht op helderheid. En ook op het respect van de Rijksoverheid. Respect voor dit bijzondere stuk natuur dat niet voor niks een werelderfgoedstatus heeft.”

Waar ben je naar op zoek?