Door Provinciale Staten op 3 juni 2016

‘Proefboringen bij Schiermonnikoog zijn absurd’

Nog geen week na de grote Friese protestactie tegen aardgaswinning, wordt Fryslân opgeschrikt door het besluit om proefboringen uit te voeren in beschermd ‘Natura 2000’ natuurgebied bij Schiermonnikoog. De PvdA vraagt gedeputeerde Michiel Schrier (SP) direct om opheldering. “Het is volkomen onwenselijk dat er nieuwe boringen komen en dat het in een Nationaal Park moet plaatsvinden is zo mogelijk nog absurder”, reageert woordvoerder Hetty Janssen.

Vergunning intrekken
Waar de PvdA zo snel mogelijk antwoord op wil is welke mogelijkheden er zijn om de boringen tegen te gaan. Hetty Janssen benadrukt in haar schriftelijke vragen aan gedeputeerde Schrier dat Provinciale Staten zich eerder al volmondig heeft uitgesproken tegen bestaande en nieuwe gasboringen op Fries grondgebied. De PvdA vraagt zich daarom af welke acties het college heeft ondernomen of gaat ondernemen om de proefboringen tegen te houden. De gedeputeerde heeft afgelopen zaterdag tijdens de protestactie ‘Laat Fryslân niet zakken’ nog aangegeven tegen gasboringen te zijn. Janssen verwacht dan ook dat hij “er alles aan zal doen” om minister Henk Kamp (Economische Zaken) te overtuigen de vergunning in te trekken.