Nieuws

Marijke Roskam: bliuw mei-ferantwurdlik foar PvdA Fryslân
22 januari 2020

Marijke Roskam: bliuw mei-ferantwurdlik foar PvdA Fryslân

Snel duidelijkheid over campagne TopDutch
10 januari 2020

Snel duidelijkheid over campagne TopDutch

PvdA stemt tegen begroting 2020 van Wetterskip Fryslân
20 december 2019

PvdA stemt tegen begroting 2020 van Wetterskip Fryslân

‘Wurkje oan duorsumens mei each foar ús lânskip’
19 december 2019

‘Wurkje oan duorsumens mei each foar ús lânskip’

‘Werken in toerisme: van seizoenswerk naar vaste banen jaarrond’
15 december 2019

‘Werken in toerisme: van seizoenswerk naar vaste banen jaarrond’

‘Havengebied Harlingen van rafelrand tot hippe, stoere plek’
06 december 2019

‘Havengebied Harlingen van rafelrand tot hippe, stoere plek’

Een volgende stap voor de veenweide
05 december 2019

Een volgende stap voor de veenweide

Marijke Roskam vertrekt als Statenlid. Haar eigen verhaal
04 december 2019

Marijke Roskam vertrekt als Statenlid. Haar eigen verhaal

Marijke Roskam vertrekt als lid Provinciale Staten
04 december 2019

Marijke Roskam vertrekt als lid Provinciale Staten