Door Provinciale Staten op 4 december 2015

Paalrot leidt in Grou tot grote schade

Het verzakken van de huizen aan de Noorderdwarsstraat in Grou zorgen voor financiële en emotionele problemen bij de bewoners. Het probleem zit in de funderingspalen. Deze grenen palen hebben last van paalrot waardoor de huizen verzakken. Sommige huizen zakten het afgelopen jaar meer dan een centimeter, terwijl een millimeter al tot problemen kan leiden.

Een bezoek aan de gedupeerde bewoners maakte duidelijk dat zeker achttien huizen gesloopt moeten worden. Wanda Ottens en Hetty Janssen van de PvdA zeiden toe om, samen met collega’s van andere partijen, opheldering te vragen over de mogelijkheid dat de Grousters gebruik kunnen maken van een subsidie voor duurzaam bouwen. Op dit moment is dat niet mogelijk omdat er sprake is van nieuwbouw. “Maar eigenlijk is er sprake van een bijzondere situatie”, verklaarde een van de woningeigenaren. “We moeten onze huizen zodanig renoveren dat er nieuwe huizen komen.” De bewoners komen hoe dan ook met een grote restschuld te zitten. De aanwezige politici beloofden dat ze met klem de provincie zullen oproepen om creatief naar een oplossing te zoeken. De gemeente Leeuwarden deed kortgeleden al de toezegging dat het de sloopkosten voor rekening wil nemen.