Door Privé: Lutz Jacobi op 20 juni 2016

Ophof Award

COLUMN — In 1942 werd ondersteuning van gemeenten bij de bestrijding van ongedierte een van de belangrijkste taken van de nieuwe Rijksdienst. Hongerige ratten en muizen zorgden ervoor dat de schaarse voedselvoorraden in Nederland bedreigd werden. Regie vanuit de Overheid werd noodzakelijk. De dreiging was groot. Bundeling van kennis was nodig. Tot 1998 was het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) achtereenvolgens onderdeel van verschillende Ministeries. In 1998 werd het Kenniscentrum zelfstandig, het Ministerie nam steeds meer afstand van de problematiek rondom Plaagdieren.

Het KAD vervult nog altijd een belangrijke taak, inmiddels zo’n 12,5 jaar op eigen benen. Duurzaam Plaagdierenbeheer, samenhangend beleid, is ook nu geen vanzelfsprekendheid. Op 14 december 2014 heb ik, om dit te bevorderen, een motie ingediend die door alle partijen in de Kamer werd aangenomen. In de motie heb ik de minister gevraagd om maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat er minder plaagdieren, ratten en muizen, geboren worden. Ratten en muizen zijn evolutiekampioenen en planten zich spectaculair voort. Door onze manier van leven, van wonen, van bouwen, bieden we ze daar, vaak zonder dat we het weten, te veel gelegenheid voor. Goede publieksvoorlichting is heel belangrijk. Informatie over het zoveel mogelijk voorkomen van plaagdieren, maar ook over het bestrijden. Met zo min mogelijk chemische middelen, om ons milieu te sparen en dus onze gezondheid te bewaken.

De Ophof Award is vernoemd naar de Wageningse Ingenieur A.J. Ophof. Van 1950 tot 1975 de bevlogen overheidsbestuurder van de georganiseerde plaagdierbeheersing in Nederland. De Ophof Award, de eerste werd uitgereikt in 2009, wordt toegekend aan mensen die een belangrijke bijdrage leverden aan de ontwikkeling van duurzaam plaagdierbeheer. Dit jaar mag ik hem in ontvangst nemen, als dank voor de aangenomen motie. In het nieuwe gebouw van het KAD in Wageningen, uit handen van staatssecretaris Dijksma. De staatssecretaris die de motie uit zal voeren, alle vertrouwen! Een award ontvangen is altijd leuk, maar ik ben vooral blij met het feit dat de motie Kamerbreed is aangenomen. Dat het belang van goed plaagdierbeheer voor onze volksgezondheid wordt onderschreven door alle partijen!

Privé: Lutz Jacobi

Privé: Lutz Jacobi

Lid van deze commissies: Binnenlandse Zaken | Buitenlandse Zaken | Contactgroep België | Defensie |
Economische Zaken | Nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie |
 Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven | Infrastructuur en Milieu Website: www.lutzjacobi.pvda.nl Voor meer informatie en alle nieuwsitems over Lutz Jacobi gaat u hierheen.

Meer over Privé: Lutz Jacobi