Door Provinciale Staten op 28 oktober 2015

Ook Kamerleden tegen nieuwe gasboringen Terschelling

Gaswinning op of rond Terschelling door gas- en oliebedrijf Tulip Oil mag niet doorgaan. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de motie van de PvdA tegen gaswinning bij Terschelling. Daarmee spreekt de Kamerleden zich krachtig uit tegen gaswinning bij het eiland en onder de Waddenzee.

Krachtig “Nee!”
De PvdA in de Provinciale Staten en in de gemeenteraad van Terschelling spraken eerder al een krachtig “Nee!” uit tegen de gasboringen. En ook de eilanders zijn onder de naam ‘Gas(t)vrij Terschelling’ al langere tijd in verzet. Zij vinden het ‘van de gekke’ om in een beschermd natuurgebied naar gas te gaan boren. De Tweede Kamer deelt deze mening. Het is volgens de Kamerleden namelijk “niet aannemelijk” dat de gaswinning past binnen de nieuwe kaders van milieu- en natuurbescherming. Of er ook daadwerkelijk geen boringen zullen plaatsvinden blijft voorlopig afwachten. Minister Henk Kamp (VVD) neemt pas in 2017 een definitief besluit over de vergunningsaanvraag.