Onze top 10 ambities uit het bestuursakkoord

Door Provinciale Staten op 18 juni 2019

Grutsk! Dit zijn onze top 10 ambities uit het bestuursakkoord voor 2019-2023

✅ Herstel biodiversiteit met verbetering van bodemkwaliteit, water en landschap

✅ Oplossingen voor veenweide op basis van uitgangspunten ‘Het Groene Verschil’

✅ Sociale projecten voor leefbaarheid en tegen discriminatie

✅ Onderwijsakkoord: betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

✅ Dorpsmolens en kleine windmolens krijgen de ruimte

✅ Energiecoaches om iedereen te helpen energie én geld te besparen

✅ Meer geld voor cultuur en LF2028 met ruimte voor innovatie en experiment

✅ Flexibele woningen zodat jongeren en ouderen kunnen wonen waar hun hart ligt

✅ Strijd tegen eenzaamheid en ongezondheid (start Blue Zone Fryslân)

✅ Doorgaan met Iepen Mienskips Fûns en dorpen een eigen ontmoetingsplek