Door Provinciale Staten op 22 maart 2017

Nomineer kandidaten voor Anita Andriesen Prijs

De provinciale Anita Andriesen Prijs, voor het eerst uitgereikt in 2010, wordt dit jaar voor de derde keer toegekend. Kandidaten kunnen tot 1 mei worden aangemeld op de website van de organisatie. Het is een oeuvreprijs om een impuls te geven aan ‘het behoud en de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit’. De prijs van 10.000 euro is bedoeld om een publieksevenement te organiseren rond het voorbeeldproject van de winnaar.

De PvdA heeft de afgelopen twee jaar gestreden om de Anita Andriesen Prijs opnieuw uit te laten reiken. Het belang van de oeuvreprijs is volgens de PvdA dat mensen kennis kunnen maken met de schoonheid van het Friese landschap. Een thema dat niet zo maar mag verdwijnen. Wijlen gedeputeerde Anita Andriesen betitelde het als ‘het goud van Fryslân’ en beschreef de ruimte en het landschap als de ziel van de provincie en de mensen die erin leven.