Door Provinciale Staten op 30 september 2016

‘Nije Pleats-methode ook toepassen bij andere gebouwen’

Tjerk Voigt verklaarde woensdag dat de ‘Nije Pleats’ als landschapsmethodiek een „waardevol instrument” is om te werken aan de ruimtelijke kwaliteit van de provincie. Namens de PvdA herhaalde hij de aanbeveling om te bekijken of de methode, naast agrarische bebouwing, ook breder ingezet kan worden. “Bijvoorbeeld bij uitbreidingen van andere gebouwen of andere ruimtelijke projecten.”

De ‘Nije Pleats’ is in 2010 gestart om boeren te helpen bij uitbreidingen van hun stallen en boerderijen. Het doel is om de landschappelijke inpassing ervan in een zo vroeg mogelijk stadium mee te wegen en te beoordelen. De PvdA maakt zich op dit moment zorgen over de vrijblijvende toepassing van de methodiek. Voigt wees daarbij op een rekenkamerrapport over het provinciaal ruimtelijk beleid. “Gelukkig deelt het college onze zorgen en heeft het een nieuwe evaluatie aangekondigd.” Daarop vroeg Voigt om de evaluatie met Provinciale Staten te delen en te bespreken hoe de toepassing van de Nije Pleats-methode bevorderd kan worden.